___________________________________________________________________

List Of Employees :

 

 EmpNameFNameDOBDesignationDOJ 
1 Sri Shyam Mohan AgarwalSri Om Prakash Agarwal01/07/1957Administrative Officer22/07/1975More...
2 Sri Hari Shankar AgrawalSri P.L. Agrawal09/08/1956Administrative Officer31/03/1977More...
3 Sri Durgesh Chandra SharmaSri Madan Lal Sharma10/04/1956Administrative Officer08/08/1977More...
4 Sri Mahesh Chandra MauryaSri Girdhari Lal01/01/1958Administrative Officer05/06/1978More...